Organisatie

  Portaal van Vlaanderen

button scrolling

Organisatie

Het Portaal van Vlaanderen is al 32 jaar het haveninformatiecentrum over alles wat met scheepvaart, sluizen, havens en de Kanaalzone te maken heeft. De stichting heeft als doel om de publieke interesse voor de maritieme bedrijvigheid in en om het grondgebied van Terneuzen te bevorderen. Sinds 2017 is het Portaal van Vlaanderen ook informatiecentrum voor de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen. Een belangrijke dagattractie voor Terneuzen.

Het Portaal van Vlaanderen is van origine vooral gericht op het Sluizencomplex (de waterstaatkundige werken). Dit blijft van groot belang maar daarnaast zal de stichting zich ook breder maritiem oriënteren.

Terneuzen als maritieme stad, Het Kanaal van Gent naar Terneuzen, de relatie met Vlissingen en de Westerschelde. De stad Terneuzen heeft immers een van de grootste havens van Nederland.

Het Portaal van Vlaanderen heeft een grote ambitie. Deze ambitie is alleen realiseerbaar met volle steun van onze stakeholders en sponsoren. De stichting is volledig afhankelijk van de inzet van vrijwillige medewerkers. Beide elementen zijn de basis van het kunnen functioneren van het Portaal van Vlaanderen.

We maken verbinding met onze omgeving. We geloven in partnerschap en samenwerking vanuit de overtuiging dat we samen verder komen.

Bestuur

De heer G. van den Berg, voorzitter
De heer K. Dieleman, vice voorzitter
De heer S. van Hoeve, penningmeester
De heer H. Hamelink, secretaris
De heer M. Knuyt, sponsoring

Management

Mevrouw A. van Aken, operationeel manager 
Mevrouw L. Spuesens, office manager

Vrijwilligers

Gidsen
Gastvrouwen/gastheren
Schippers
Chauffeurs

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatiecentrum
bereikbaarheid
Openingstijden