North Sea Port

  Maquette

button scrolling

North Sea Port

Ervaar North Sea Port tijdens een bezoek aan de expositie in het Portaal van Vlaanderen. De expositie laat het hedendaagse North Sea Port zien tijdens een bijzondere augmented reality ervaring.

Op een maquette, op een halve meter hoogte, is het hele havengebied in reliëf uitgesneden. De bezoeker kan enkele ipads op de maquette richten waarop informatie tevoorschijn komt: de grenzen van het havengebied, de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen, de havens/dokken, wegen, spoorlijnen, natuur- en buffergebieden, bedrijventerreinen, windmolens, namen van de steden en gemeenten in en rond het havengebied. In filmpjes wordt er uitleg gegeven over het binnenkomen van schepen en het lossen, het opslaan, het opnieuw laden en het verder vervoeren van goederen. Zo ziet men bedrijven, schepen en haveninfrastructuur. Een unieke inkijk in het havengebied waar je als bezoeker nooit mag of kan komen.

De videowall toont op geluiden uit de haven langzaam voortschrijdende beelden, die de bezoeker de haven intrekken. Op de beelden worden tal van feiten en cijfers getoond: North Sea Port als logistiek knooppunt centraal in Europa en als multimodale haven die ontsloten wordt via binnenvaart, spoor, weg en pijpleiding. Over de plaats van de haven in de Europese top 10, cijfers over oppervlakte en grootte van het gebied en de toegevoegde waarde. En, de belangrijkste handelspartners, de verschillende soorten goederen en activiteiten en 1.000 hectare ruimte om te ontwikkelen.

https://www.northseaport.com/

 

 

 

 

 

Informatiecentrum

Parkeren

Openingstijden