Disclaimer

Stichting Portaal van Vlaanderen streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op haar website www.portaalvanvlaanderen.nl op het internet plaatst, zodat die informatie zoveel mogelijk actueel, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Stichting Portaal van Vlaanderen  niet garanderen dat die informatie te allen tijde noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. Er kunnen daarom geen rechten daaraan worden ontleend.

Stichting Portaal van Vlaanderen doet door middel van deze website slechts informatieve mededelingen over haar diensten, waarbij wijzigingen steeds zonder voorafgaande mededeling kunnen worden aangebracht.

Stichting Portaal van Vlaanderen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website, noch voor onjuistheden of onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie en tarieven.

Verwijzingen naar websites die niet door Stichting Portaal van Vlaanderen worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel uiterst selectief ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, staat Stichting Portaal van Vlaanderen niet in voor de inhoud of het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot die websites wordt uitgesloten.

April 2010Realisatie: TiDi Graphics