Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden  Portaal van Vlaanderen bij groepsarrangementen.

Groepen                                                                                                                                                           Een

Een groep bestaat uit minimaal 10 personen                                                                                                                                

Een overeenkomst is tot stand gekomen indien het Portaal van Vlaanderen en de klant het arrangement telefonisch of schriftelijk (via e mail) hebben doorgenomen en het arrangement door het Portaal van Vlaanderen op dezelfde wijze aan de klant is bevestigd.

Degene die namens de klant/groep de overeenkomst aangaat, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Betalingen                                                                                                                                     
Betalingen worden voldaan door overmaking op rekeningnummer NL65 RABO 0103742131  ten name van het Portaal van Vlaanderen. Of ter plaatse op de datum van het arrangement bij voorkeur per pinpas.

Annuleringen en wijzigingen                                                                                                                                              Annulering dient schriftelijk plaats te vinden, waarbij de verzenddatum als annuleringsdatum geldt.                                                                                                                               
Bij annulering binnen 7 dagen voor de afspraakdatum is 25% van de reserveringssom verschuldigd.
Wijziging van het aantal deelnemers kan tot 2 dagen voor de afspraakdatum, daarna geldt het opgegeven aantal deelnemers. 

Vertrektijden
U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn. Om niemand te benadelen worden de vertrektijden stipt gehanteerd. Bij een te late aankomst loopt u het risico dat de totaaltijd van het arrangement moet worden bekort.

Bezoekerstrein                                                                                                                                         De bezoekerstrein biedt plaats aan maximaal 24 personen.

Vaartuigen                                                                                                                                                     De VB-11 biedt plaats aan 12 personen en wordt ook ingezet bij grotere groepen die een arrangement / wisselprogramma hebben afgesproken. De VB 11 vaart op de aangegeven tijden bij een minimum deelname van 5 (vijf) personen/bezoekers. Bij minder dan 5 bezoekers wordt de klant een alternatief tijdstip op dezelfde dag aangeboden.

De  IJmond biedt plaats aan maximaal 50 personen. Minimum aantal 25 personen. De Denick II biedt plaats aan maximaal 250 personen. Minimum aantal 50 personen.

Inzet van de schepen geschiedt op basis van het aantal deelnemers, tenzij de klant een specifieke voorkeur heeft en de financiële consequenties aanvaardt.  

Deelname is op eigen risico.

 

 

 

 Realisatie: TiDi Graphics