ANBI

  Portaal van Vlaanderen

ANBI Informatie

Contactgegevens 

Stichting Portaal van Vlaanderen
Beneluxweg 101
4538 AL Terneuzen
0115-616268
info@portaalvanvlaanderen.nl
www.portaalvanvlaanderen.nl 

RSIN/Fiscaal nummer

807191243

Nummer Kamer van Koophandel

21020051

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft tot doel het bevorderen van de publieke interesse voor de waterstaatkundige werken en de maritieme bedrijvigheid in en om het grondgebied van de gemeente Terneuzen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het samenwerken met de plaatselijke overheden en toeristische organisaties.
  • het geven van informatie en voorlichting over verkeer en waterstaat in het havengebied.
  • het inrichten van tentoonstellingen.
  • het houden van rondleidingen en rondvaarten.

Bestuurssamenstelling (per 27-02-2023)

Gijs van den Berg – Voorzitter
Ko Dieleman – Vice-Voorzitter
Henk Hamelink – Secretaris
Peter Schoonakker – Penningmeester
Melis Knuyt – Sponsoring
Simon van Hoeve – Bestuurslid

Het verslag over het jaar 2022 zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatiecentrum
bereikbaarheid
Openingstijden